Tweakers - Interactieve prijsgrafiek

OPDRACHTGEVER:
Tweakers.net

DATUM:
3 september 2019 – 31 januari 2020

HAN Semester:
Meewerkstage

Startpunt

Probleemstelling

User research

Tool research

Oude prijsgrafiek

Nieuwe prijsgrafiek

User Story:
“Als gebruiker wil ik de prijs van een product in de prijsgrafiek precies kunnen inzien en wat de prijs van het product was op een specifiek moment, zodat ik de prijzen kan vergelijken die ik niet exact kan halen uit alleen de lijnen van de grafiek.”

De user story dient als een kort en bondige concept beschrijving voor interne communicatie tussen het product -en development team.

It’s all about

.

Wat laat ik wel en niet zien?

User Goals

Uit mijn user research heb zijn de wensen en doelen van de gebruiker boven water gekomen. Zo blijkt dat de meeste gebruikers in de grafiek willen zien;

  • hoe oud het project is;
  • wat de laagste -en gemiddelde prijs was/is;
  • bij welke winkel het product het goedkoopst was/is.

Ook was er veel verwarring over views. Deze heb ik er uitgelaten omdat het niet bijdraagt aan de user goals en de essentie van de prijsgrafiek te behouden.

Prototype

Om te testen of het ontwerp de juiste interactie uitlokt bij de gebruikers is een prototype ontwikkeld. Dit prototype dient na het uitvoeren van een usability test antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Lokt het prototype de interactie uit?
  • In hoeverre sluit het prototype aan op de verwachtingen van de participant?
  • In hoeverre interpreteren de participanten de juiste informatie?
  • Wat zijn, volgens de participanten, de pluspunten van het prototype?
  • Wat zijn, volgens de participanten, de  aandachtspunten van het prototype?

Let's start
Usability testing!

Grafiek is te klein

Op mobiel is de prijsgrafiek te klein om gemakkelijk de data af te lezen.

Volledige prijsontwikkeling

De gebruiker wil bij het begin geen vaste periode, maar de gehele prijsontwikkeling inzien.

'Views' is onnodig

Het aantal pagina views van het product is leuk om te hebben, maar leidt af van de essentie van de prijsgrafiek

Datum weergave

Dag + maand als datum
is verwarrend.

Navigeren

De interactie van de grafiek verslepen sluit niet aan op het mentale model van de participanten.

Goede deal?

Het doel van de gebruiker is om in om in te zien of de huidige prijs van het product, gunstig is ten opzichte van een aantal maanden geleden.

Zoomfunctie

De mogelijkheid om in te zoomen op een gewenste periode

Aanschaf licentie

Afwegen licentiekosten omvang website traffic

Implementatie

Hoe past de tool in de workflow van Tweakers?

Performance

Wat is het effect op de performance van de website bij het toepassen van de tool?

Eindproduct

De interactieve prijsgrafiek waarbij de gebruiker precies kan zien wat de prijsontwikkeling van een product er uit ziet. Maakt het voor de gebruiker inzichtelijk hoe de huidige prijs zich verhoudt tot het verleden. Hiermee kan de gebruiker beslissen of het gunstig is om het product nu aan te schaffen of nog even te wachten op een prijsdaling.